CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ

22-07-2021

- Lối vào: Bấm vào icon Thành Chính dưới thanh công cụ -> chọn Chiến Dịch Lịch Sử.

- Thời gian diễn ra: Kéo dài 1 tuần, vào 5:00 sáng thứ 2 hàng tuần tổng kết xếp hạng tuần trước và phát thưởng.

- Mỗi vòng hoạt động chỉ có thể dùng Võ Tướng Phe (Ngụy/ Thục/ Ngô) mà hệ thống chỉ định để ghép cặp khiêu chiến ải. (Ví dụ Chiến Sử Thục Quốc chỉ có thể dùng Võ Tướng Phe Thục).

- Không thể bồi dưỡng mọi Võ Tướng được hệ thống tạo ra. Có thể mua Buff để tăng Lực Chiến Thuộc Tính của tất cả Võ Tướng (Mua tại Tiệm Tăng ích Buff).

- Mỗi ải khi vượt ải lần đầu sẽ nhận quà, sau khu vượt ải có thể Càn Quét để nhận Điểm (Giới hạn càn quét mỗi ngày 5 lần).

- Mỗi ngày có 5 Lệnh Chiến Dịch miễn phí, khiêu chiến dù chiến thắng hay thất bại đều sẽ từ 1 Lệnh Chiến Dịch (Mỗi ngày làm mới vào 5:00 sáng).

- Lệnh Chiến Dịch có thể nhận thêm trong các hoạt động như mua vật phẩm, Hoàng Cân Xâm Chiếm, Ma Tướng Tập Kích… (Mỗi ngày làm mới vào 5:00 sáng sẽ mất)

Tích Điểm Chiến Dịch

- Tích Điểm Chiến Dịch nhận được khi khiêu chiến hoặc càn quét ải chiến sử.

- Điểm dùng để mua trong Tiệm Đổi Điểm.

Lưu ý: Tích Điểm nhận từ Chiến Sử sẽ xóa vào 5:00 thứ 2 hàng tuần, Quân Chủ lưu ý dùng hết điểm trước thời gian này.

Bảng Xếp Hạng Chiến Dịch

- Bảng Xếp Hạng tổng kết và phát thưởng vào 5:00 sáng thứ 2 hàng tuần.

- Phần thưởng nhận được là Đồ Phổ Khí Giới (Xe Ném Đá, Xe Nỏ, Tiễn Pháp) dùng để kích hoạt và nâng cấp trang bị của các khí giới.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.