CHIÊU MỘ DANH TƯỚNG

15-06-2021

1. Trà Quán

Cốt truyện: Trà Quán là nơi để chiêu mộ anh kiệt thiên hạ. Sau khi tu sửa, có thể dung Lệnh Chiêu Mộ để triệu hồi các danh tướng Tam Quốc.

Điều kiện mở:  Nhân vật đạt cấp 7 (theo hướng dẫn tân thủ), mở Đại Điện trong thành chính.

Lối vào: tính năng Chiêu Mộ bên trong Tửu Quán, trong Thành Chính

- Dùng Chiêu Mộ Lệnh chiêu mộ 1 lần hoặc chiêu mộ 10 lần trong Tửu Quán.

- Mỗi ngày có 1 lần nhận Lệnh Chiêu Mộ miễn phí. Thời gian nhận Lệnh Chiêu Mộ miễn phí tùy thuộc theo cấp độ của Tửu Quán.

2. Giá Chiêu Mộ Lệnh

1 Lệnh Chiêu Mộ = 150 KNB

3. Tích Lũy Chiêu Mộ

Khi đạt số lần tích lũy chiêu mộ nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Khi tích lũy chiêu mộ đạt số lần lớn nhất (300 lần) sẽ làm mới lại tiến độ.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.