GIỚI THIỆU BẢN ĐỒ THẾ GIỚI

16-06-2021

Thảo phạt dư nghiệt của giặc Hoàng Cân, bản đồ Thế Giới thể hiện Thiên Hạ Đại Thế hiện nay.

Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Chiêu Mộ Kỵ Binh 1 lần.

Lối vào: bấm vào icon Thế Giới phía dưới thanh công cụ.

1. Hoàn thành Dân Tình mở khóa Thành Trì

Bước 1: Chọn thành trì có Dân Tình Mới

Bước 2: Diệt Giặc cướp trong thành

Giặc cướp nổi lên khắp nơi, bá tánh trong thành bị quấy nhiễu. Quân Chủ ra binh thảo phạt giúp bá tánh trong thành.

Bấm Thảo Khấu gần thành chọn tấn công, chọn đội binh mã xuất chinh thảo phạt Thảo Khấu.

Bước 3: Tương trợ nguyên liệu xây dựng lại thành

Kiến trúc trong thành trải qua chiến hỏa liên miên đã cũ nát, Quân Chủ cống hiến nguyên liệu xây thành cho Quan Phủ địa phương chắc chắn sẽ được lòng dân.

Bước 4: Mở khóa thành trì

Lòng dân đã quy thuận, đây chính là lúc diệt trừ loạn quân đang chiếm lĩnh trong thành để mở khóa thành trì.

2. Thu hoạch tài nguyên thế giới

Chọn tài nguyên ở gần thành muốn thu thập, Đội Binh Mã sẽ từ thành trì đến nơi thu thập tài nguyên.

Phần thưởng sau khi thu thập là các nguyên liệu xây thành: Bạc, Lương Thực, Sắt, Gỗ.

3. Tiêu diệt Phỉ Khấu

Chọn Đào Binh xung quan thành để tấn công, sau đó chọn đội binh mã xuất binh diệt.

Phần thưởng diệt Đào Binh: Công Huân, Nguyên liệu nâng cấp binh chủng...

4. Bản đồ Thế Giới

Bản đồ thế giới ở phía trên bên phải màn hình giao diện Thế Giới.

Bản đồ gồm các Đô Thành, Quan Ải, Quận Thành, Huyện Thành, giúp Quân Chủ có thể chọn nhanh vị trí thành trì muốn di chuyển đến.

5. Công Huân

Mở khóa thành trì, diệt Đào Binh để nhận Chiến Công/ Công Huân.

Phần thưởng Công Huân và Bảng Xếp Hạng Công Huân được làm mới vào mỗi thứ 2 hàng tuần.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.