GIỚI THIỆU ĐỘI HÌNH

18-06-2021

Điều kiện mở: Quân Chủ thực hiện thao tác Tân Thủ sẽ mở lần lượt vị trí trong đội hình.

Lối vào: bấm vào dấu mũi tên phía trên icon Thành Chính, chọn đội hình.

Giao diện đội hình:

1. Đội

- Trong giao diện Đội Hình Quân Chủ có thể chọn thiết lập nhiều đội hình khác nhau, tối đa 5 đội hình.

- Võ Tướng đã ra trận ở 1 Đội sẽ không xuất hiện ở các đội khác.

- Có thể thay đổi thứ tự các đội bằng cách di chuyển icon Đội.

- Đội ra trận mặc định là ĐỘI 1.

2. Chọn Võ Tướng

- Ở giao diện Đội Hình sẽ hiển thị toàn bộ Võ Tướng. Quân Chủ cũng có thể lọc Võ Tướng theo các thế lực (Ngụy - Thục - Ngô - Quần) hoặc vai trò của Võ Tướng (Đao - Thương - Kỵ - Cung binh).

- Kéo ảnh đại diện của võ tướng từ thanh Võ Tướng vào vị trí trận hình để thay đổi tướng ra trận.

3. Sắp Xếp Trận Hình

- Trên trận hình có tổng cộng 9 vị trí.

- Thay đổi vị trí xếp trong trận hình bằng cách kéo Võ Tướng từ vị trí hiện tại sang vị trí muốn thay đổi.

- Tham khảo cách xếp trận hình theo vai trò của Võ Tướng tại bài viết Phân Tích Các Vị Trí Trong Đội Hình.

4. Kế Sách

- Kế Quân Sư (Kỹ năng quân sư) có thể học tập bằng cách tìm mảnh kỹ năng, mảnh này có thể nhận trong Tiệm Chiến Công.

- Kỹ Năng Duyên Phận: Trong trận hình có 3 Võ Tướng lên trận chỉ định sẽ kích hoạt Kỹ Năng Duyên Phận, tăng ích cho phe ta hoặc gây bất lợi cho kẻ địch.

- Kỹ Năng Tình Nghĩa: là loại kỹ năng bị động, điều kiện mở: đạt Lv70 và Võ Tướng đạt 10 sao. Trong trận hình có 2 Võ Tướng lên trận chỉ định sẽ kích hoạt Kỹ Năng Duyên Phận, tăng ích cho phe ta hoặc gây bất lợi cho kẻ địch.

5. Thế Lực

- Duyên Phận Thế Lực sẽ kích hoạt khi trong trận hình có các Võ Tướng cùng thế lực lên trận.

- Khắc Chế Binh Chủng sẽ gây ra 120% sát thương.

Tham khảo cách xếp trận hình theo vai trò của Võ Tướng tại bài viết Phân Tích Các Vị Trí Trong Đội Hình.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.