HỆ THỐNG PHÓ BẢN ĐA DẠNG

18-06-2021

Trong thế giới Tân Tam Quốc, Quân Chủ sẽ trải qua mạch cốt truyện chính tuyến xuyên suốt các phó bản. Mỗi chương tương ứng với từng chương phó bản.

Thám hiểm phó bản bao gồm: vượt Cốt Truyện Chính, Phó Bản Danh Tướng Thường - Khó, Ải Vật Tư.

Cốt Truyện Chính

- Lối vào: bên trái màn hình treo máy.

- Vượt ải tặng nhiều kinh nghiệm và nguyên liệu đột phá Võ Tướng.

- Vượt các ải chỉ định có thể nhận được Võ Tướng.

- Đặc biệt Quân Chủ có thể mở tự động khiêu chiến phó bản chính trong thời gian treo máy nhé.

Phó Bản Danh Tướng

- Lối vào: bấm vào icon Thành Chính dưới thanh công cụ -> chọn Phó Bản Danh Tướng.

- Phó Bản Danh Tướng - Thường vượt ải chỉ định sẽ nhận trang bị.

- Phó Bản Danh Tướng - Khó vượt ải chỉ định sẽ nhận mảnh Võ Tướng.

- Sử dụng Lệnh Bài Danh Tướng để càn quét ải Phó Bản Danh Tướng, 5:00 sáng mỗi ngày sẽ làm mới số Lệnh Bài..

Ải Vật Tư

- Lối vào: bấm vào icon Thành Chính dưới thanh công cụ -> chọn Ải Vật Tư

- Gồm có các phó bản nhận vật tư: Bạc, Đá Cường Hóa, Đá Tăng Bậc, Đá Tinh Luyện và Nguyên Liệu nâng cấp binh chủng.

- Lệnh Bài Phó Bản được hệ thống tặng mỗi ngày và làm mới vào 5:00 sáng mỗi ngày.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.