HUYẾT CHIẾN QUẦN HÙNG

18-06-2021

Điều kiện: nhân vật đạt cấp 31, mở theo hướng dẫn tân thủ.

Lối vào: bấm vào icon BOSS phía tay phải màn hình giao diện treo máy.

1. BOSS Cá Nhân

- Đánh đại Boss cá nhân có thể nhận nhiều Đá Cường Hóa và Tinh Hoa Bách Chiến, Chúa Công đừng bỏ lỡ nhé.

- Trong khi khiêu chiến BOSS Quần Hùng có thể thoát khỏi màn hình chiến đấu để thực hiện các thao tác khác.

2. BOSS Xếp Hạng

- Khi tiêu diệt BOSS Xếp Hạng có thể nhận nhiều Đá Tăng Bậc và Tinh Hoa Bách Chiến.

- BOSS Xếp Hạng còn có phần quà xếp hạng tính theo sát thương Chúa Công gây ra cho BOSS, sát thương càng cao phần thưởng càng nhiều.

- Quà Tiêu Diệt và Quà xếp hạng BOSS Xếp Hạng đều sẽ được gửi qua thư sau khi diệt BOSS.

- BOSS Xếp Hạng sẽ tự hồi phục trong vòng 5 phút sau khi bị diệt.

3. BOSS Thế Giới

- Điều kiện mở: Chúa Công đạt cấp 47.

- Thời gian diễn ra: 

- Tham gia khiêu chiến BOSS Thế Giới sẽ nhận nhiều Đá Tinh Luyện.

- Khi xếp hạng sát thương BOSS Thế Giới càng cao sẽ nhận thêm càng nhiều quà.

4. Lệnh Quần Hùng

- Sử dụng Lệnh Quần Hùng để khiêu chiến các BOSS Quần Hùng.

- Mỗi loại BOSS sử dụng 1 loại lệnh khác nhau. Lệnh Quần Hùng được tặng mỗi ngày và làm mới vào 5:00 sáng mỗi ngày.

- Lệnh có thể mua và nhận trong các hoạt động như Hoàng Cân Xâm Chiếm và Ma Tướng Tập Kích.

5. Tiệm Võ Tướng

Tinh Hoa Bách Chiến nhận trong BOSS Cá Nhân và BOSS Xếp Hạng được dùng mua vật phẩm trong Tiệm Võ Tướng. Vật phẩm trong Tiệm Võ Tướng sẽ được đổi mới mỗi ngày.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.