PHÂN TÍCH CÁC VỊ TRÍ TRONG ĐỘI HÌNH

16-06-2021

Ở giai đoạn đầu game, vượt các loại Phó bản là mục tiêu chính để nhanh chóng tăng cấp và lực chiến. Quân Chủ cần dựa vào vai trò và kỹ năng của tướng để sắp xếp đội hình hợp lý, chiến thắng các phó bản và lấy các loại tài nguyên.

Game cơ bản có 4 phe, 4 vai trò, các vị trí hàng trước, giữa, sau thường dùng để hướng dẫn cho người chơi mới vào game.

Hình 1: Ghép 4 phe

Hình 2: Ghép 4 vai trò

Có 4 phe bao gồm: Nguỵ, Thục, Ngô, Quần Hùng. Sở hữu đủ các Võ Tướng có thể mở Duyên, không cần ra trận. Ban đầu, Quân Chủ hãy chọn cho mình 1 phe yêu thích. Đến giai đoạn giữa, Quân Chủ có thể chọn tướng có vai trò cần thiết ở phe khác để bù vào khuyết điểm của 1 phe. Cuối cùng, có thể sẽ xuất hiện đội hình tự do điều chỉnh, biến hóa theo mong muốn.

Trước tiên, chúng ta sẽ giới thiệu về các vai trò: Kỵ Tướng, Đao Tướng, Cung Tướng, Thương Tướng.

1. Kỵ Tướng

Là những tướng lĩnh mạnh mẽ trên lưng ngựa di chuyển nhanh trên bản đồ, gây sát thương cận chiến. Họ có kỹ năng gây sát thương cao cho kẻ địch xung quanh.

Được trang bị quân đội Khinh Kỵ Binh có sức mạnh tấn công lớn đối với địch xung quanh, di chuyển nhanh.

Vị trí: hàng trên hoặc cùng hàng (không cao hơn) Cung Tướng.

2. Đao Tướng

Là những tướng lĩnh chuyên cầm đao và khiên chiến đấu cận chiến trên chiến trường. Họ có kỹ năng tạo khiên chắn hoặc hồi sinh lực cho bản thân và đồng đội.

Được trang bị quân đội Khinh Đao Binh có sức chiến đấu lớn, gây sát thương cao đối với địch xung quanh.

Vị trí: hàng trên hoặc cùng hàng (không cao hơn) Cung Tướng.

3. Cung Tướng

Đây là vai trò duy nhất có tướng lĩnh tấn công tiễn xạ, sử dụng cung tên. Trong đó có một số tướng lĩnh có kỹ năng gây sát thương cho kẻ địch ở xa, một số khác có kỹ năng hồi sinh lực cho phe ta.

Được trang bị quân đội Trường Cung Binh, đội quân cầm cung sát thương từ xa, khả năng tấn công cao nhất trong số các đội binh lính.

Vị trí: phía sau hoặc bên cạnh (không thấp hơn) Kỵ Tướng, Đao Tướng, Thương Tướng.

4. Thương Tướng

Các Thương Tướng cầm trường thương ra trận, chiến đấu cận chiến trên chiến trường. Họ có kỹ năng gây sát thương cao cho kẻ địch xung quanh, còn có thể gây hiệu ứng khống chế kẻ địch.

Được trang bị quân đội Trường Thương Binh, đội quân dũng cảm có sinh lực cao và khả năng chống chịu tốt.

Vị trí: hàng trên hoặc cùng hàng (không cao hơn) Cung Tướng.

Quân Chủ hãy dựa theo những thông tin về vị trí và vai trò này của các tướng lĩnh, để xây dựng cho mình 1 đội quân hùng mạnh nhé.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.