QUÀ ĐIỂM DANH VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI MỞ SERVER 7 NGÀY

21-08-2021

1. QUÀ ĐIỂM DANH 7 NGÀY

Thời gian: 7 ngày đầu khai mở server

Nội dung:

Tích lũy điểm danh 7 ngày để nhận miễn phí nhiều phần thưởng hấp dẫn như tướng đỏ Hoàng Trung, Trương Phi, mảnh kỹ năng Hoàng Trung, mảnh kỹ năng Trương Phi, Đan Đột Phá, Sách EXP Cực...

Chi tiết phần thưởng

2. HOẠT ĐỘNG KHAI MỞ SERVER 7 NGÀY

• Thời gian: 7 ngày đầu khai mở server

Nội dung:

Hoạt động sẽ mở nhiệm vụ theo từng ngày, có thể hoàn thành và nhận tất cả nhiệm vụ trong 7 ngày đầu khai mở server.

Mỗi ngày có 5 Nhiệm Vụ Hoạt Động nhận phần thưởng theo số lần tham gia/ cấp đạt được.

Nhiều phần thưởng hấp dẫn có thể nhận như: Mảnh tướng đỏ Chân Cơ, mảnh kỹ năng Chân Cơ, nguyên liệu nâng cấp kỹ năng Tướng Đỏ, Giáp Trang Bị, Lệnh Chiêu Mộ,…

Nếu hoàn thành tất cả 35 nhiệm vụ hoạt động ở mốc cao nhất Quân Chủ có thể nhận Thần Tướng Chân Cơ 3 Sao.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/226951309287911
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.