QUỐC CHIẾN

24-07-2021

Thế giới liên tục diễn ra các cuộc xung đột xâm chiếm thành trì giữa các Quốc Gia. Chiếm Thành Trì công thành đoạt đất và dẹp giặc Hoàng Cân xâm chiếm là các hoạt động diễn ra trong Quốc Chiến.

- Điều kiện mở: Chúa Công đạt cấp 20 sẽ mở Quốc Chiến

- Thời gian mở mỗi ngày: 08:00 - 12:00, 12:00 - 20:00, 20:00 - 24:00

Lối vào: bấm vào icon Thế Giới ở thanh công cụ bên dưới, bấm vào Icon Quốc Chiến phía trên màn hình để xem Quốc Chiến.

Chúa công sẽ chọn thành địch để tiến hành tấn công, công hạ thành trì của địch.

Khi tham gia Quốc Chiến sẽ nhận được nhiều công huân, khi chiến công đạt điều kiện có thể Tăng Quan Tấn Tước nhận đặc quyền.

1. Thiên Hạ Đại Thế

- Thời gian diễn ra: 12:00- 14:00, 20:00 - 22:00 mỗi ngày.

- Thiên Hạ Đại Thế là tiến độ chung của các người chơi trong Quốc Gia, Mục tiêu của Quốc Gia là chiếm thành trì chỉ định. Hoàn thành mục tiêu quốc gia ở mỗi giai đoạn sẽ nhận phần quà tương ứng. Sau khi đạt mục tiêu của giai đoạn trước sẽ mở khóa giai đoạn sau.

- Khi đạt mục tiêu trong giai đoạn Tiên Hạ Đại Thế, người có Chiến Công cao nhất trong Quốc Gia tấn công thành trì mục tiêu sẽ tự động được phong Chức Quan Tối Cao và mở chức quan tương ứng với giai đoạn.

2. Chiếm Thành Trì Lần Đầu

- Thế Giới có 376 thành trì trung lập vô chủ. Khi 1 Quốc Gia lần đầu chiếm lĩnh thành trì trung lập, mọi người chơi trong Quốc Gia này đều có thể nhận Quà Chiếm Lần Đầu của thành trì này.

- Số lượng Chiếm Lần Đầu thành trì có quà tích lũy, chiếm thành càng nhiều thì lượt quà có thể nhận càng nhiều.

- Trong quá trình công thành, xếp hạng Cống Hiến Cá Nhân càng cao sẽ nhận thêm càng nhiều phần thưởng (gửi qua thư).

- Sau khi chiếm thành lần đầu có thể phái đội quân đến, xây dựng thành trì và nâng cấp quân. Sau đó có thể thu thuế thành trì mỗi ngày.

3. Công Thành Đoạt Đất

- Chiếm lĩnh 1 Đô Thành tương ứng trong 9 thành Lạc Dương - Tấn Dương - Hán Trung - Vĩnh Xương - Kiến Nghiệp - Nam Hải - Trường An - Từ Châu - Thương Ngô sẽ nhận tăng ích tương ứng.

- Số lượng tòa thành trì chiếm lĩnh càng nhiều, nhận thêm nhiều tăng ích tương ứng.

4. Hoàng Cân Xâm Chiếm

- Thời gian diễn ra: Cách 2h giặc Hoàng Cân sẽ xâm lược 1 lần.

- Loạn Quân Khăn Vàng cứ 2h sẽ xâm lược thành trì 1 lần, Quân Chủ phái quân đội đi tiêu diệt Loạn Quân để đoạt lại thành trì.

5. Quy Tắc Bù Binh

- Trong Quốc Chiến Thế Giới, binh lực mà Võ Tướng đem theo sẽ giảm dần trong chiến đấu. Khi binh lực dùng cạn sẽ không thể tiếp tục chiến đấu và sẽ tự động rời khỏi chiến trường trở về thành trì xuất hiện.

- Kích hoạt Binh Doanh Binh Chủng tương ứng có thể Chiêu Mộ binh lực trong giao diện Đội và lưu vào Kho Binh. Tăng cấp Binh Doanh Binh Chủng sẽ tăng giới hạn lưu giữ lính trong Kho Binh.

- Đội chỉ có thể Bù Binh trong thành trì mà phe ta chiếm lĩnh và hoàn thành Nhiệm Vụ Dân Tình, không thể Bù Binh giữa lúc chiến đấu và hành quân.

- Tại thành trì chọn Tùy Chỉnh Đội để Bù Binh.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.