QUỐC GIA

16-06-2021

Nơi quản lý Quan Chức trong mỗi Quốc Gia (Ngụy - Thục - Ngô), thông báo nhiệm vụ Quốc Gia, thưởng Quốc Khố và nhận Tình Báo Quốc Chiến.

Điều kiện mở: Sau khi thu hoạch tài nguyên thế giới 1 lần.

Lối vào: bấm vào icon Quốc Gia tại thanh công cụ bên dưới.

1. THÔNG BÁO QUỐC GIA

Người có chức quan cao nhất trong Quốc Gia (Thứ Sử) có thể thông qua tính năng thông báo quốc gia để hiệu triệu thiên hạ, đưa ra thông báo nhiệm vụ quốc gia.

2. CHỨC QUAN QUỐC GIA

Dựa trên các giai đoạn đạt được khác nhau sẽ mở các chức quan khác nhau.

Chức quan khác nhau sẽ có đặc quyền khác nhau.

3. BỔ NHIỆM THÁI THÚ

Sau khi công chiếm thành trì sẽ xếp hạng công huân theo thứ tự, ưu tiên người có thứ hạng cao trở thành thái thú của thành trì này. (Nếu người này đã là thái thú thành trì khác sẽ nhường cho người tiếp theo).

Thứ Sử và Quận Thừa có thể phân bổ Thái Thú cho thành trì Quốc Gia.

Thái Thú thu hoạch các tài nguyên trong thành sẽ nhận thêm nhiều lợi ích, nhận thuế thành trì mỗi ngày.

4. QUỐC KHỐ

Quốc khố là nguồn thu ích quan trọng trong Quốc Gia, thuế từ chiếm lĩnh thành trì sẽ được thu về Quốc Khố.

Mỗi tuần sẽ dựa vào xếp hạng Công Huân để phát tài nguyên Quốc Khố cho các người chơi trong Quốc Gia.

5. TÌNH BÁO QUỐC CHIẾN

Trong giao diện Tình Báo Quốc Chiến, có thể mau chóng hiểu rõ hình hình tấn công thành trì trong thế giới. Quân Chủ có thể dựa vào tình báo để điều binh khiển tướng, dựa vào chiến cục để quyết định tấn công thành trì phe địch hay phòng thủ thành trì Quốc Gia.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.