TĂNG CẤP BẬC BINH SĨ

21-06-2021

Lối vào: bấm vào icon Thành Chính bên dưới thanh công cụ.

Các Võ Tướng là người chỉ huy trong trận đấu, họ cần những binh sĩ dũng mãnh để cùng ra trận. Nâng cấp binh sĩ là một cách khiến lực chiến của đội mạnh hơn.

Gồm có 4 loại binh sĩ là:

  • Khinh Kỵ Binh ở Kỵ Binh Doanh
  • Khinh Đao Binh ở Đao Binh Doanh
  • Trường Cung Binh ở Cung Binh Doanh
  • Trường Thương Binh ở Thương Binh Doanh

Tại các Binh Doanh Quân Chủ có thể thao tác: Tăng Cấp - Mộ Binh - Tăng Bậc - Nâng Cấp.

1. Tăng Cấp Binh Doanh

- Tăng cấp Binh Doanh giúp tăng Giới Hạn Binh Lực cũng như các chỉ số Công - Thủ - HP của binh sĩ.

- - Tăng cấp Binh Doanh Binh Chủng sẽ tăng giới hạn lưu giữ lính trong Kho Binh, giúp Bù Binh trong Quốc Chiến Thế Giới.

- Để tăng cấp cần tăng cấp các kiến trúc tài nguyên như: Dân Cư, Ruộng, Xưởng Rèn, Bãi Đốn Củi; cùng với các tài nguyên Bạc, Lương Thực, Sắt, Gỗ.

2. Mộ Binh

- Dùng để Chiêu Mộ binh sĩ, gia tăng binh lực.

3. Tăng Bậc Binh Sĩ

- Tăng Bậc Binh Sĩ giúp nâng các chỉ số Công - Thủ - HP của binh sĩ, gia tăng lực chiến giúp đội hình mạnh lên đáng kể.

- Nguyên liệu tăng bậc có thể tìm ở Phó Bản Nguyên Liệu, Tiệm Chiến Công và Thế Giới.

- Điều kiện tăng bậc cần Cấp Binh Doanh đạt yêu cầu.

4. Tăng Cấp Binh Sĩ

- Tăng cấp binh sĩ giúp tăng thuộc tính cơ bản Công - Thủ - HP của binh sĩ.

- Nguyên liệu tăng cấp là Cờ Thăng hạng nhận trong Thảo Phạt Phản Quân.

- Điều kiện tăng cấp cần Cấp Binh Doanh đạt yêu cầu.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.