TƯỚC VỊ

17-06-2021

Điều kiện mở: theo nhiệm vụ chính tuyến

Lối vào: vào Thành chính -> Đại Điện -> Tước Vị.

Để mở khóa Tăng Tước Vị cần hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu.

Tăng cấp Tước Vị sẽ kích hoạt Đặc Quyền Tước Vị tăng thêm sức mạnh và tăng giới hạn Cấp Đại Điện.

Thứ tự Tước Vị

Danh sách các Tước Vị được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao như sau:

Tước VịGiới hạn cấp Đại ĐiệnĐặc Quyền
Công Sĩtăng lên Lv7Nông Canh - An Cư - Luyện Kim - Đốn Củi
Đại Phutăng lên Lv13Lam Tinh - Dân Trữ - Lao Dịch - Rèn Sắt - Mệnh Quan
Quan Đại Phutăng lên Lv16Thoái Địch - Điền Nông - Đạn Chỉ - Lâm Mộc - Quan Liêu
Ngũ Đại Phutăng lên Lv19Tử Tinh - Cách Tân - An Cư II - Nông Canh II - Cống Nạp
Đại Thứ Trưởngtăng lên Lv22Quân Dịch - Tật Hành - Đăng Khấu - Xây Thành - Quan Thoại
Nam Tước tăng lên Lv25Kim Tinh - Luyện Kim II - Lao Dịch II - Đốn Củi II - Đao Chinh
Tử Tướctăng lên Lv28Cổ Tứ - Dân Trữ II - Cách Tân II - Điền Nông II - Lý Chính
Bá Tướctăng lên Lv31Hồng Tinh - Rèn Sắt II - Lao Dịch III - Lâm Mộc II - Cấp Chính
Hầu Tướctăng lên Lv34Danh Tướng - Thoái Địch II - Cổ Tứ II - Đạn Chỉ II - Lý Chính II
Công Tướctăng lên Lv40Quân Dịch II - Tật Hành II - Đăng Khấu II - Xây Thành II

Đặc Quyền Tước Vị

Đặc Quyền Tước Vị có rất nhiều tác dụng giúp các Chúc Công tăng thêm sức mạnh, tăng hiệu suất công việc như:

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/ttq.itap
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.